Jorden

Jorden, det er der hvor alle mennesker bor. Og Jorden er en ud af 8 planeter som alle sammen drejer rundt omkring Solen. De er altså i kredsløb omkring Solen. Jorden bliver også kaldet for den blå planet, fordi vi har så meget vand på overfladen.

Når man ser på de 8 planeter i vores Solsystem, så tæller man dem fra hvor tæt de er på Solen. Og Jorden er altså nummer 3 fra Solen. Jorden er den planet som ligger tættest på Solen som har en måne. Og vi har kun 1, og den kalder vi for Månen. Ligesom Jorden er i kredsløb omkring Solen, så er Månen altså i kredsløb omkring Jorden.

Jorden er den eneste planet i vores solsystem hvor der bor insekter, dyr og mennesker. Der er måske andre planeter udenfor vores solsystem som har dyr eller en anden form for mennesker.

I gamle dage der troede man at Jorden var i centrum af, ikke bare vores Solsystem, men rent faktisk, hele universet. Men nu er vi jo i det 21. århundrede, så nu ved vi rent faktisk, at Jorden bare er en lillebitte prik i det kæmpe store og næsten uendelige univers. Og det eneste som vi er i centrum for, det er Månen. Fordi at Månen er i kredsløb omkring Jorden.

I gamle dage, der troede man også at Jorden den var flad, og hvis man blev ved med at sejle og sejle og sejle, så lige pludselig, så ville man komme til en kant og falde ud over den. Men det ved vi altså godt ikke er sandt i dag. For efterhånden som vi begyndte at rent faktisk at sejle rigtig rigtigt langt i vores verdenshistorie, så fandt man ud af, at hvis man blev ved med at sejle i en retning, så kom man lige pludselig tilbage til der hvor man startede. Jorden er altså rund som en bold.

I gamle dage troede man på mange ting som i dag lyder underlige. Man troede f.eks. at Jorden var i centrum af hele universet og at Jorden var flad. Nu er vi blevet klogere og ved at Jorden er rund og at Jorden aldrig nogensinde har været i centrum for andet end Månen.

Jorden er det som man kalder for en klippeplanet. Og dem kan man altså genkende ved at de har en fast overflade som man kan gå på. Det meste af Jorden, det er lavet af klipper og sten. Vi er også den eneste planet, som rent faktisk flydende vand. Og det her flydende vand, det er det der har gjort at der har kunnet opstå liv på vores planet. Og liv, det er det som vi kalder for mennesker, dyr og planter.

Jorden har en meget varm indre kerne som primært er lavet af metallerne Jern og Nikkel. Og uden omkring den indre kerne, der er der det vi kalder for den ydre kerne og den er altså ikke helt så varm som den indre kerne, men den er også primært lavet af Jern og Nikkel. Efter den ydre kerne, så kommer der et kæmpe stort lag som vi kalder for kappen. Og kappen er lavet primært af sten og klippe og der er altså også rigtig rigtigt varmt her, bare ikke så varmt som inden i kernen. Det sidste lag på Jorden, det er vores overflade, og den kalder man for Skorpen. Altså ligesom skorpen på et brød for eksempel. Skorpen, den ved vi godt hvad består af, helt præcist. For vi skal bare kigge ud af vinduet for at se hvad den er lavet af. Den er lavet af bjerge, vand, sand, jord og rigtig meget andet biologisk materiale.

Det er takket være rumorganisationer så som ESA og NASA at vi har så meget viden omkring universet som vi har. Det er også takket være disse organisationer at vi rigtig meget viden omkring vores egen planet.

 

Tak ESA og NASA!

Det der gør Jorden helt vildt specielt fra menneskers perspektiv, det er at vi har helt vildt meget vand på Jorden. Og det skal vi altså bruge for at drikke og lave mad. Og derudover, så har vi også en atmosfære som er fyldt af ilt, et molekyle som hedder Oxygen, og det er altså det vi skal bruge til at trække vejret med. Og uden vand og Oxygen, så ville der altså ikke være nogle mennesker på Jorden. Mere præcist, så indeholder vores atmosfære rent faktisk 21% ilt. Og på planeter som f.eks. Venus, der er atmosfæren helt vildt giftig, så der kan vi ikke trække vejret. Der er altså ikke noget ilt i deres atmosfære. Og på Mars, der har man slet ikke nogen atmosfære. Så Jorden er meget unik, når det kommer til at mennesker skal kunne leve på den.

Drivhuseffekten, det er et begreb som vi bruger om vores atmosfære. Og det er altså fordi at vores atmosfære den holder på varmen, lidt ligesom et drivhus. Eller måske som en varm vinterjakke om vinteren. Der kan dog komme en ubalance i den her varme som kommer fra Jorden og fra Solen og fra det kolde rum. Og det vil ske, hvis vi får for mange drivhusgasser ind i vores atmosfære. Drivhusgasser, ligesom CO2. Og de her drivhusgasser, de gør nemlig at vores jakke, at vores atmosfære bliver endnu tykkere, så den er ekstra god til at holde på varmen. Og hvis den bliver alt for god til at holde på varmen, så stiger temperaturen altså på vores planet og det vil få vores gletsjere og vores store ismasser til at smelte og så vil vandstanden stige.

Det kan også have andre konsekvenser, som for eksempel helt nye vejrmønstre, storme eller måske kan det endda forårsage en ny istid.

Hver gang vi forurener er vi med til at øge temperaturen på planeten og smelte isen i vores store have.

 

Hvis vi ikke passer på, så kan vi ikke stoppe udviklingen og store områder vil blive oversvømmet og mange andre klimarelaterede ulykker kan ske.

opgave_multiple_choice.png

Hjemmesiden Natur og teknologi på hovedet er en del af Medier på Hovedet - CVR 37533572

Undervisning

på hovedet

Besøg Natur og teknologi på hovedet på Youtube, Facebook eller send en e-mail på                        hiawrj@gmail.com

  • YouTube
  • Facebook

Denne læringsportal er et personligt projekt, som udarbejdes af mig alene. Der skal tages forbehold for faktuelle fejl og mangler.

Tegninger er lavet af Anders Pedersen.

Du skal som lærer selv bruge din faglige viden til at sørge for at det, du oplyser dine elever om, er korrekt.