1. og 2. klasse

Fossile brændstoffer kan godt være et par svære ord. Men hvis man ikke kan huske dem, så skal man bare huske på olie, kul og gas.

Olie, kul og gas er det som vi laver benzin af til biler og brænder af på kraftværker for at lave strøm og varme til vores huse. Vi finder det under jorden hvor det har lagt i millioner af år.

Merkur er en planet, men den ligner meget vores egen Måne. Merkur er kun ca. 25% breddere og de er begge grå og fyldt med kratere fra Meteor nedslag.

Kom med eksempler på hvad der kræver energi, f.eks. det at bevæge sin arm.

3. og 4. klasse

De fossile brændstoffer er egentlig gamle døde dyr og planter som er blevet begravet under jorden og som over millioner af år er blevet lavet om til enten olie, kul eller gas. Vi bruger olie til at lave benzin og diesel med og mange andre former for brændstoffer til biler, fly, både og specielle værktøjer så som en grasslåmaskine. Kul brænder vi af på et kraftværk og laver det om til strøm. Kul sviner rigtig meget og udleder meget CO2 (kuldioxid) til atmosfæren, så vi vil hellere afbrænde gas. Gas forurener også, men ikke så meget som kul.

Jordens atmosfære er den luft som vi trækker vejret i. Uden den kunne vi ikke leve på Jorden. Nogle planeter har en atmosfære som er lavet af andet end det som Jordens atmosfære er lavet af. Merkur har dog ingen atmosfære og derfor er der meget varmt og dagen og frysende koldt om natten.

Tænke opgave: Kan en lille bil eller en stor bil køre længst?

5. og 6. klasse

I Danmark kan vi bore store brønde og pumpe Olie op fra havet ude i Nordsøen. Vi deler området med Norge, England, Holland og Tyskland. Det er England og Norge der har de største områder i Nordsøen.

Det betyder rigtig meget for et land om det har olie eller ej - da olie er det dyreste af de 3 fossile brændstoffer. Hvis man har meget kan man sælge det og tjene rigtig rigtig mange penge. Hvis man ikke har meget så skal man altså ud at købe det fra andre lande og det kan blive dyrt.

Jo højere op noget kommer, jo mere beliggenhedsenergi får det. Hvordan tror i så man får mindre beliggenhedsenergi?

Forståelsesspørgsmål

Kendetegn på Merkur:

 • Den er stor.

 • Den har en atmosfære.

 • Den er lille.

 

Kendetegn på Merkur:

 • Den er tættest på Solen.

 • Den er den varmeste planet.

 • Den ligner Jorden.

Hvilket nummer planet er Merkur fra Solen?

 • Nummer 1.

 • Nummer 2.

 • Nummer 3.

 

Hvad er der specielt ved ikke at have en atmosfære?

 • Der er altid varmt.

 • Der er altid koldt.

 • Der er varmt og dagen og koldt om natten.

Antal rigtige svar:

Drejer Merkur langsomt eller hurtigt om sin egen akse?

 • Langsomt.

 • Hurtigt.

 

Drejer Merkur langsomt eller hurtigt omkring Solen?

 • Langsomt.

 • Hurtigt.

Færdig - tjek mine svar

Velkommen til emnet Fossil brændstof

 
 
 

Hjemmesiden Natur og teknologi på hovedet er en del af Medier på Hovedet - CVR 37533572

Undervisning

på hovedet

Besøg Natur og teknologi på hovedet på Youtube, Facebook eller send en e-mail på                        hiawrj@gmail.com

Denne læringsportal er et personligt projekt som udarbejdes af mig alene. Der skal tages forbehold for faktuelle fejl og mangler.

Tegninger af Anders Pedersen (Illustrations Kiwien)

Du skal som lærer selv bruge din faglige viden til at sørge for at det du oplyser dine elever om er korrekt.