1. og 2. klasse

Drivhuseffekten er noget der gør at vores planet kan holde varmen. Uden drivhuseffekten ville vores planet blive kold og vi ville ikke kunne bo på den. Drivhuseffekten er alt luften som holder os varm og sørger for at det kolde rum ikke fryser os. Vi kan altså sige at luften på vores planet virker som en slags jakke for Jorden. Det er altså rigtig godt at vi har en form for jakke omkring Jorden så vi ikke kommer til at fryse.

Problemet er bare, at når vi kører i biler, tænder radiatoren i vores huse og bruger vores computere og smartphones, så bruger vi energi - og langt det meste af den energi kommer fra at vi brænder kul, olie og gas af på store kraftværker. Når vi brænder kul, olie og gas af, så øger vi drivhuseffekten. Vi gør altså jakken omkring Jorden bedre til at holde på varmen. Dette er et problem fordi vi har det helt rigtige klima og hvis der bliver for varmt så smelter alt isen på Jorden og det kan skabe oversvømmelser over hele verden. Mange dyrearter vil også uddø fordi de ikke kan klare det varmere klima.

Merkur er en planet, men den ligner meget vores egen Måne. Merkur er kun ca. 25% breddere og de er begge grå og fyldt med kratere fra Meteor nedslag.

Kom med eksempler på hvad der kræver energi, f.eks. det at bevæge sin arm.

3. og 4. klasse

Når jeg siger at det er luften der holder på Jordens varme, så mener jeg selvfølgelig atmosfæren. Atmosfæren består nemlig af en række forskellige gasser, primært Nitrogen men også rigtig meget Oxygen. Nitrogen kalder vi også for kvælstof og Oxygen kalder vi også for ilt. Ilt er altså det vi bruger til at trække vejret med.

Der er også nogle andre gasser i atmosfæren, en af disse gasser er Kuldioxid - i kender det måske bedre som CO2. CO2 er det som vi kalder for en drivhusgas, fordi den type gas er rigtig god til at holde på varme. 

Jordens atmosfære er den luft som vi trækker vejret i. Uden den kunne vi ikke leve på Jorden. Nogle planeter har en atmosfære som er lavet af andet end det som Jordens atmosfære er lavet af. Merkur har dog ingen atmosfære og derfor er der meget varmt og dagen og frysende koldt om natten.

Tænke opgave: Kan en lille bil eller en stor bil køre længst?

5. og 6. klasse

Energi fra vind er også rigtig godt fordi det ikke forurener. Hver gang vi brænder kul, olie eller gas af på kraftværker eller andre steder, så bliver der dannet CO2 (kuldioxid) og det er giftigt for mennesker og er med til at hæve temperaturen på vores planet pga. drivhuseffekten. Energi fra vindmøller er ren og det er kun når vi laver selve vindmøllen at vi forurener.

I Danmark er vi nogle af de bedste til at lave vindmøller i hele verden og firmaet Vestas er faktisk verdens største producent af vindmøller. En producent er en der laver noget. I 2014 havde de så mange vindmøller stående at de lavede over 13% af al vindenergien i verden. Mange af deres vindmøller står i Danmark, men de fleste står faktisk spredt ud over hele verden. Lige fra Kina til USA til Afrika.

Jo højere op noget kommer, jo mere beliggenhedsenergi får det. Hvordan tror i så man får mindre beliggenhedsenergi?

Forståelsesspørgsmål

Kendetegn på Merkur:

 • Den er stor.

 • Den har en atmosfære.

 • Den er lille.

 

Kendetegn på Merkur:

 • Den er tættest på Solen.

 • Den er den varmeste planet.

 • Den ligner Jorden.

Hvilket nummer planet er Merkur fra Solen?

 • Nummer 1.

 • Nummer 2.

 • Nummer 3.

 

Hvad er der specielt ved ikke at have en atmosfære?

 • Der er altid varmt.

 • Der er altid koldt.

 • Der er varmt og dagen og koldt om natten.

Antal rigtige svar:

Drejer Merkur langsomt eller hurtigt om sin egen akse?

 • Langsomt.

 • Hurtigt.

 

Drejer Merkur langsomt eller hurtigt omkring Solen?

 • Langsomt.

 • Hurtigt.

Færdig - tjek mine svar

Velkommen til emnet Drivhuseffekten

 
 
 

Hjemmesiden Natur og teknologi på hovedet er en del af Medier på Hovedet - CVR 37533572

Undervisning

på hovedet

Besøg Natur og teknologi på hovedet på Youtube, Facebook eller send en e-mail på                        hiawrj@gmail.com

 • YouTube
 • Facebook

Denne læringsportal er et personligt projekt, som udarbejdes af mig alene. Der skal tages forbehold for faktuelle fejl og mangler.

Tegninger er lavet af Anders Pedersen.

Du skal som lærer selv bruge din faglige viden til at sørge for at det, du oplyser dine elever om, er korrekt.