1. og 2. klasse

Formålet med Atomkraftværker er at lave elektricitet, ligesom dæmninger, vindmøller og kul og gas kraftværker. I stedet for at bruge vind eller vand og i stedet for at brænde kul eller gas af, så laver man atom-kædereaktioner. Disse kædereaktioner er de samme som sker inden i atombomber, altså verdens største bomber og de laver en masse varme og er rigtig farlige. Man bruger så varmen til at lave elektricitet med.

Merkur er en planet, men den ligner meget vores egen Måne. Merkur er kun ca. 25% breddere og de er begge grå og fyldt med kratere fra Meteor nedslag.

Kom med eksempler på hvad der kræver energi, f.eks. det at bevæge sin arm.

3. og 4. klasse

Al den varme som kædereaktionerne laver bruger man til at koge vand med. Vandet bliver så lavet om til damp som presses igennem en masse rør og igennem en turbine. Turbinen driver en generator der laver turbinens omdrejninger om til elektricitet, ligesom i kul og gas kraftværker.

Jordens atmosfære er den luft som vi trækker vejret i. Uden den kunne vi ikke leve på Jorden. Nogle planeter har en atmosfære som er lavet af andet end det som Jordens atmosfære er lavet af. Merkur har dog ingen atmosfære og derfor er der meget varmt og dagen og frysende koldt om natten.

Tænke opgave: Kan en lille bil eller en stor bil køre længst?

5. og 6. klasse

Atomkraft er smart fordi det ikke udleder CO2 (kuldioxid) til vores atmosfære og det forurener altså ikke vores miljø på samme måde som olie, kul og gas gør det. Tilgengæld så får man noget radioaktivt affald som er meget farligt for både mennesker, dyr og planter som skal gemmes væk langt under jorden så det ikke gør skade. Det er også farligt at have et atomkraftværk og der har været nogle ulykker hvor det er gået grueligt galt. F.eks. i Fukushima i Japan og Tjernobyl i Ukraine.

I Danmark besluttede man i 1985 at man ikke ville have atomkraft i Danmark - blandt andet pga. man var bange for at et uheld skulle ske. Vi køber dog masser af energi produceret på atomkraftværker fra bl.a. Frankrig.

Jo højere op noget kommer, jo mere beliggenhedsenergi får det. Hvordan tror i så man får mindre beliggenhedsenergi?

Forståelsesspørgsmål

Kendetegn på Merkur:

 • Den er stor.

 • Den har en atmosfære.

 • Den er lille.

 

Kendetegn på Merkur:

 • Den er tættest på Solen.

 • Den er den varmeste planet.

 • Den ligner Jorden.

Hvilket nummer planet er Merkur fra Solen?

 • Nummer 1.

 • Nummer 2.

 • Nummer 3.

 

Hvad er der specielt ved ikke at have en atmosfære?

 • Der er altid varmt.

 • Der er altid koldt.

 • Der er varmt og dagen og koldt om natten.

Antal rigtige svar:

Drejer Merkur langsomt eller hurtigt om sin egen akse?

 • Langsomt.

 • Hurtigt.

 

Drejer Merkur langsomt eller hurtigt omkring Solen?

 • Langsomt.

 • Hurtigt.

Færdig - tjek mine svar

Velkommen til emnet Atomkraft

 
 
 

Hjemmesiden Natur og teknologi på hovedet er en del af Medier på Hovedet - CVR 37533572

Undervisning

på hovedet

Besøg Natur og teknologi på hovedet på Youtube, Facebook eller send en e-mail på                        hiawrj@gmail.com

 • YouTube
 • Facebook

Denne læringsportal er et personligt projekt, som udarbejdes af mig alene. Der skal tages forbehold for faktuelle fejl og mangler.

Tegninger er lavet af Anders Pedersen.

Du skal som lærer selv bruge din faglige viden til at sørge for at det, du oplyser dine elever om, er korrekt.